L3-banner-media

Naši absolventi úspešní v súťaži Duel

Novým rekordérom známej vedomostnej súťaže Duel je náš absolvent Mgr. Martin Valach, PhD., ktorému sa podarilo až 24-krát zvíťaziť v tejto súťaži. Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii biológia-geografia a úspešne absolvoval na našej alma mater aj doktorandské štúdium v študijnom programe environmentalistika. Tretím v poradí úspešnosti v tejto súťaži je takisto absolvent UKF v Nitre – Mgr. Andrej Sitár, ktorý vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii biológia-geografia.
Martinovi a Andrejovi želáme veľa pracovných a osobných úspechov.
Autori článku: pracovníci KGRR FPV UKF v Nitre
Zdroj fotografie: RTVS
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo