L3-banner-media

Historici rokovali o písomníctve a vzdelanosti

Hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách stredoeurópskeho priestoru bolo cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie s názovom Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Konala sa v dňoch 4. a 5. októbra 2016 sa pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. s organizovali ju Katedra histórie FF v spolupráci s Nitrianskym spolkom historikov a Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
Konferencie sa zúčastnilo dovedna 22 vedeckých pracovníkov, medzi ktorými nechýbali ani zahraniční odborníci, a to z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska. Počas prvého dňa sa väčšina prednesených príspevkov zameriavala na historické pramene – zdroje poznania úrovne dialógu a komunikačných kanálov vtedajšej doby, druhý deň bola dominantnou témou referátov vzdelanosť. Vďaka odborníkom ako prof. Dr. Márta Font, prof. Đura Hardi, Ph. D., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Mgr., PhDr. Gabriel Hunčaga OP, PhD., Dr. László Szabolcs Gulyás, dr hab. Marcin Hlebionek, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Krisztina Rábai, PhD., Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Mgr. Angela Škovierová, PhD., Mgr. Peter Labanc, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., Péter Haraszti Szabó, Mgr. Marek Oravec a špecialistom z Katedry histórie sa účastníkom konferencie podarilo dopracovať k podnetným diskusiám a vzájomnému obohateniu sa o nové pohľady na vedecké otázky týkajúce sa písomníctva a vzdelanosti nielen v stredoeurópskom regióne.
Program konferencie bol doplnený o exkurziu v Diecéznej knižnici a na Nitrianskom hrade.
Autor textu: Mgr. Martina Škutová
Autori fotografií: Mgr. Vladimír Koppan, Mgr. Lukáš Trnkóci
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo