L3-banner-media

Agrofilm aj na UKF v Nitre po desiatykrát

V dňoch 3. až 8. októbra 2016 sa v Nitre (Lužiankach) konal 32. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Spoluorganizátorom (partnerom) festivalu je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
V rámci festivalu sa uskutočnilo premietanie vybraných filmov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 4. až 6. októbra 2016. Premietanie filmov organizovala Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Táto medzinárodná súťažná prehliadka filmov sa na pôde našej alma mater konala už po desiatykrát, vďaka čomu sa stal Agrofilm stabilnou súčasťou medzi univerzitnými podujatiami.
Každý premietací deň bol tematicky orientovaný vybranej problematike, ktorá bola obohatená o prednášku našich kolegov. Utorok bol zameraný na tému potravín a zdravia človeka, v rámci ktorej doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. poukázala na hrozbu plastov a ftalátov na zdravie človeka i životné prostredie okolo nás. Počas ďalšieho programu prítomní študenti i pedagógovia vzhliadli filmy, ktoré sa dotýkali vybraných potravín (bryndza, mlieko), pestovania plodín či biologických procesov, ktoré prebiehajú v našom tele.
Druhý festivalový deň mal ekologicko-environmentálny charakter a zaoberal sa tematikou prírody, krajiny a globálnych problémov. Na začiatku vystúpil RNDr. Peter Mederly, PhD. a poukázal na pozíciu a význam ekosystémových služieb v oceňovaní a hodnotení krajiny. V rámci premietacej časti boli prezentované snímky zaoberajúce sa širokou problematikou, a to od konkrétnych živočíšnych druhov, klimatických problémov až po neľahkú situáciu v Prahe z perspektívy úbytku prirodzeného ekosystému.
Štvrtok sa niesol v duchu cestovania, geografie a spoznávania sveta, čo zvýraznila prednáška prof. RNDr. PhDr. Martina Boltižiara, PhD. a RNDr. PaedDr. Jána Veselovského, PhD., ktorí v lete absolvovali expedíciu na najvyšší vrch Afriky - Kilimandžáro. Prítomné auditórium sa dozvedelo o zážitkoch a zákutiach, ktoré sprevádzali neľahký výstup na "strechu Afriky". Následné filmy poukázali na rôznorodé geografické problémy, ako napr. topenie ľadovcov v Alpách, (ne)kalý obchod so zlatom, ale i krásy Slovenska na príklade Liptovskej Mary, Poľany či banského mesta Pukanec.
Filmový festival Agrofilm priniesol do univerzitného prostredia opäť vysokokvalitné medzinárodné filmy, ktoré sa tešili širokému záujmu divákov. Teší nás, že medzi prítomnými nechýbali okrem študentov a pedagógov univerzity i členovia odbornej verejnosti ale aj študenti stredných škôl.
Nakoľko partnerom Agrofilmu bola aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, rektor univerzity udelil cenu jednému zo súťažných filmov. Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získal film Ovečky na oblohe (Sheep in the Sky) od tvorcu z Litvy.
Autor textu: RNDr. Marek Civáň
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo