L3-banner-media

Filmársky úspech Katedry ekológie a environmentalistiky

V dňoch 3. až 8. októbra 2016 sa uskutočnil 32. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Je to súťažná prehliadka dokumentárnych filmov o poľnohospodárstve, potravinárstve, rozvoji regiónov a udržaní života na vidieku. Počas festivalu boli filmy premietané na piatich premietacích miestach (NPPC – VÚŽV, UKF v Nitre, SPU v Nitre, TU vo Zvolene a Galéria Mlyny). Na 32. ročník festivalu prihlásili filmári 114 filmov z 26 krajín sveta. Najlepšie z nich vybrala medzinárodná odborná porota zložená z filmárov a vedeckých pracovníkov agrorezortu. Celkovo bolo ocenených 14 filmov v rôznych kategóriách. Hlavnú cenu Agrofilmu získal slovenský dokumentárny film „Premeny“ režisérky a scenáristky Márie Martiniakovej z produkcie RTVS. 
Veľmi nás teší, že medzinárodná porota sa rozhodla udeliť ocenenie v kategórii „Cena za slovenský film“ filmu „Život s myšami“ z produkcie Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Na tvorbe filmu ekológie sa podieľali: Ivan Baláž, Imrich Jakab, Filip Tulis, Matúš Kováč, Stanislav Kováč. Slávnostný záver festivalu spojený s odovzdávaním cien sa uskutočnil v piatok 7. októbra 2016 v obchodnom centre Galéria Mlyny (multikino Mlyny Cinemas). Cenu si za tvorivý kolektív prevzal prihlasovateľ filmu doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. Film zaujímavou a pútavou formou prezentuje a popularizuje málo atraktívnu skupinu cicavcov - myší. Drobné cicavce sú pre svoju veľkosť a plachosť ťažko pozorovateľné v prírode. Zámerom filmu je poukázať na nepopierateľné prednosti druhovo bohatej skupiny týchto hlodavcov a hmyzožravcov.
Základné údaje o filme:
námet - Ivan Baláž; scenár a texty - Ivan Baláž, Imrich Jakab, Filip Tulis; kamera a strih - Matúš Kováč, Stanislav Kováč, Imrich Jakab; komentár - Peter Kollárik, Jana Belovičová; kresby - Peter Petluš; fotografie - Ivan Baláž, Tomáš Veselovský; minutáž - 15 min.
Film „Život s myšami“ vysielala RTVS v nedeľu 12.6.2016 v rámci cyklu „Z tvorby nezávislých producentov“.
Tvorcom filmu srdečne blahoželáme a patrí im vďaka za šírenie dobrého mena katedry, fakulty i univerzity.
Autor textu: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prodekanka FPV, organizátorka Agrofilmu 2016 na UKF v Nitre
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo