L3-banner-media

Na UKF v Nitre sa po prvýkrát konal Kariérny deň

Príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi zamestnávateľmi či vypočuť si motivačné a informatívne prednášky mali v utorok 11. októbra 2016 študenti a absolventi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Kariérnom dni, ktorý UKF v Nitre organizovala v spolupráci s Národným kariérnym centrom po prvýkrát, sa zúčastnili známe zahraničné a slovenské firmy (Amazon, Accenture, PSA GROUP, Billa, E-KU, Injoy, Camp leaders, Your Choice, SAIA a Google). V priestoroch univerzitnej auly a v pripravených prezentačných stánkoch radili študentom, aké majú uplatnenie po ukončení štúdia, ponúkali im pracovné ponuky a aktuálne ponuky na stáže, a informovali ich o možnostiach stráviť semester na vysokej škole v zahraničí alebo na letných programoch v USA.
„Je v našom záujme nielen pripravovať študentov po odbornej stránke, ale aj vytvoriť im podmienky, aby si s tými poznatkami a zručnosťami, ktoré u nás získajú, našli dobré zamestnanie,“ informoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ktorý spolu s prorektorkou pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslavou Líškovou, PhD. a Miroslavom Koleníkom z Národného kariérneho centra podujatie otvárali. „Myslím si, že tento prvý kariérny deň, ktorý organizujeme, nie je posledný a že si nájde pevné miesto v našich aktivitách smerom k študentom a k budúcim absolventom.“
Okrem stretnutí so zamestnávateľmi mohli študenti navštíviť sprievodný program. Zahraničným hosťom bol Owen Fernandez, jediný certifikovaný kouč prestížnej spoločnosti John Maxwell Team na Slovensku, ktorý prednášal vo viac ako 40-ich krajinách sveta. Na univerzite v Nitre hovoril na tému: „Your Career – Map it, tap it, Grow it!“.
Nemenej podnetným bol workshop „Vyberte si svoje povolanie - príď zistiť oblasť, povolanie, zamestnanie, pozíciu, ktorá sa k tebe hodí“, ktorý mal za cieľ pomôcť študentom pri rozhodovaní, aké povolanie si vybrať po ukončení ich štúdia. Workshop viedli Katarína Hencová a Paula Pastierová, kariérové poradkyne zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, a Mgr. Katarína Baňasová, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre.
„Bolo to veľmi zaujímavé. Bol to taký pohľad do seba - ako sa možno rozhodovať v niektorých situáciách, čo je pre nás možno dôležité, aké vlastnosti my vieme ponúknuť na trh práce, a podľa toho sa možno rozhodnúť čo ďalej“, zhodnotila workshop študentka učiteľstva pre primárne vzdelávanie Veronika. „Naučili sme sa, ktoré naše vlastnosti nám k čomu môžu dopomôcť, ku ktorému povolaniu, ku ktorej práci.“
Na záver bol pripravený workshop spoločnosti Your Choice „Staňte sa profesionálnym prekladateľom“, na ktorom študenti mohli získať praktické rady, ako sa stať profesionálnym prekladateľom a mohli získať stáž v prekladateľskej agentúre. Workshop viedla Mgr. Silvia Holécziová, úradná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk.
„Dnešnú akciu hodnotím veľmi pozitívne, hoci to bola prvá aktivita tohto druhu, ktorá sa tu udiala,“ skonštatoval Miroslav Koleník z Národného kariérneho centra. „Je to taký prvý vzájomný kontakt študentov s firmami. Je tu veľa spoznávania, študenti sa možno dozvedeli o možnostiach práce, o ktorých ani netušili, pretože niektoré firmy mali nesprávne zaškatuľkované v iných odvetviach. Som rád, že takáto komunikácia začala, že boli predstavené možnosti práce po ukončení štúdia, ale takisto rôzne programy pre študentov, napríklad development programy a podobne. Verím, že táto komunikácia bude pokračovať aj po tejto akcii.“
Spoločne s prorektorkou pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslavou Líškovou, PhD. odhadujú účasť na 450 až 500 študentov: „V rámci našich kompetencií sme sa už dlhšie zaoberali myšlienkou zorganizovať kariérny deň na úrovni univerzity a tento rok sa nám to v spolupráci s Národným kariérnym centrom aj podarilo. Táto požiadavka dlhodobejšie vychádza z prieskumov, ktoré realizujeme u študentov v rámci spokojnosti so službami, ktoré univerzita študentom ponúka. Na to, že sme akciu organizovali prvýkrát, účasť hodnotím pozitívne. Do budúceho roka predpokladáme, že sa akcia bude opakovať. Navyše, v spolupráci s Národným kariérnym centrom pripravujeme aj počas Študentských dní nitrianskych univerzít ďalšie aktivity zamerané na podporu kariéry študentov.“
Pevne veríme, že osobné stretnutie študentov a absolventov so zástupcami firiem podporilo komunikáciu a spoluprácu medzi nimi a otvorilo im cestu k sprostredkovaniu práce, stáže, brigády či praxe.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo