L3-banner-media

Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II.

Myšlienkou o nevyhnutnosti „poukazovať na rozmanitosť strednej Európy, do ktorej patrí i kultúra židovského obyvateľstva, a zároveň si pripomenúť hrôzy holokaustu ako zlyhania ľudskej humanity príčinou totalitného systému, ktoré má byť pre dnešnú zjednotenú Európu výrazným imperatívom“ z úst dekanky Fakulty stredoeurópskych štúdií Dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD. sa dňa 5. októbra 2016 začal už druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte.
Plenárne prednášky tohto stretnutia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konalo v priestoroch FSŠ, reflektovali priebeh arizačných procesov na Slovensku i v Nitre, venovali sa tiež umeleckým dielam a obrazu židovskej ženy v nich, postholokaustu v stredoeurópskom umení, ale i konkrétnym osudom Židov, či rôznym aspektom postkoloniálnej prózy a tém, ktoré v minulosti patrili medzi vysoko tabuizované.
Hostia konferencie takisto navštívili vernisáž výstavy Histórie Židov v Nitre. Príjemnú uvoľnenú atmosféru v týchto skvostných priestoroch spríjemnila svojim spevom Jana Orlická s klavírnym sprievodom Petra Jankecha.
Toto jedinečné podujatie sa tento rok aj vďaka spolupráci s mestom Nitra, Inštitútom holokaustu v Budapešti a občianskym združením ATID tešilo záujmu nielen akademickej obce z rôznych kútov Slovenska a neďalekého zahraničia, ale aj širokej verejnosti. Preto úprimne dúfame, že Fakulta stredoeurópskych štúdií sa postupne ale isto stáva nielen etablovaným pracoviskom výskumu židovskej problematiky v strednej Európe, ale aj priestorom pre rozvoj tolerancie a možností vhodných pre synchrónnu a diachrónnu interkultúrnu komunikáciu.
Viac sa o konferencii dočítate v univerzitnom časopise Náš čas č. 5/2016.
Autor textu: Mgr. Lenka Tkáč-Zabáková
Autori fotografií: Mgr. Andráš Kelemen, PhD. a Mgr. Dominika Tekeliová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo