L3-banner-media

Česká literatúra a film už po štvrtýkrát

Dňa 19. októbra 2016 sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Česká literatúra a film. Odbornými garantmi tohto každoročného podujatia sú profesori pôsobiaci v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr – prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Za nielen tradičnú, ale aj pozoruhodnú, pokladáme spoluprácu s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave, ktoré sa podieľalo i na finančnej podpore tohto projektu.
Konferencia je špecifickým podujatím, na ktorom sa stretávajú odborníci v oblasti českej kultúry a umenia. Každoročne oslovuje množstvo odborníkov na danú problematiku nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Inak to nebolo ani tento rok a konferencia dosiahla vysokú akademickú kvalitu. Faktom je, že bohemistike sa práve na našom pracovisku venujeme veľmi intenzívne.
Viac sa o konferencii Česká literatúra a film IV. dozviete v Našom čase č. 5/2016.
Autorky článku: Mgr. Hana Guzmická a Mgr. Lenka Tkáč-Zabáková
Autor fotografií: Andráš Kelemen
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo