L3-banner-media

Významné ocenenie za literatúru putuje prvýkrát na Slovensko

Prvou Slovenkou, ktorej bola udelená zahraničná cena za literatúru „Flaiano“, sa stala Mgr. Miriam Oravcová, PhD., odborná asistentka Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, za jej monografiu vydanú v domácom vydavateľstve v roku 2015 v Nitre s názvom „Kritická analýza textov Boccacciových menej známych diel. Komparatívna štúdia komentárov vybraných prekladateľov Života Danteho, Veršov a Žiaľu pani Plamienky“.
Slávnostná ceremónia udeľovania ceny Flaiano v podobe Zlatého pegasa („il Pegasso D´Oro“) za šírenie talianskej kultúry vo svete bola vyvrcholením 43. medzinárodnej konferencie s názvom „Le città di d´Annunzio. Erbe, parole, pietre“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. októbra 2016 sa v talianskom Mediamuseu v Pescare.
Ocenenie  Mgr. Miriam Oravcovej, PhD. udelili: predsedkyňa odbornej poroty medzinárodnej ceny „Flaiano“ - talianska spisovateľka Dacia Maraini, spolu s členmi poroty – Dr. Edoardom Tibonim (predsedom pre oceňovanie na medzinárodnej úrovni v sfére literatúry, kinematografie, divadla, rádia a televízie), Dr. Dantem Marianaccim (vedúcim Talianskeho národného ústavu D´Annunziových štúdií, šesťnásobne nominovanom na Nobelovu cenu v literatúre), Dr. Giorgiom Patrizim (profesorom literatúry na Univerzite v talianskom Molise) a Dott.ssou Paolou Ciccolellou (reprezentujúcou Talianske ministerstvo zahraničných vecí a Spoločnosť medzinárodnej spolupráce).
Vyššie uvedené dielo Mgr. Miriam Oravcovej, PhD., spolu s dielami ďalších dvoch výhercov ceny „Flaiano“ - profesora Armanda Maggiho z Chicaga a profesorky Fernandy Bravo z Buenos Aires, sa stanú súčasťou knižničného dedičstva archívu v Pescare, oddelenia s názvom „Talianska kniha vo svete“ sektora talianistiky, čím sa pripočítajú k štyridsiatim štyrom publikáciám predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže a budú predstavovať dôležitú súčasť „klenotov“ talianskej kultúry vo svete.
2016 Flaiano oceneni  2016 Flaiano cena
Autor textu: Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Autori fotografií: Milan Oravec, Ľubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo