L3-banner-media

Pracovníci Filozofickej fakulty na konferencii v Skopje

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru vyhlásila rok 2016 za Pamätný rok sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila a Metoda a zakladateľa veľkolepej literárnej školy. V osobe tohto mysliteľa získal celý slovanský svet jednu z najerudovanejších osobností svojej éry. Pri tejto príležitosti sa vo viacerých slovanských krajinách konajú vedecké podujatia. Jedno z nich zorganizovala v dňoch 28. – 29. októbra 2016 aj Macedónska akadémia vied a umení v Skopje. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na nej aktívne reprezentovali Martin Hetényi, Martin Husár, Peter Ivanič a Martina Škutová. Slovenských účastníkov prijal na audiencii aj Veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónsku Martin Bezák.
Autor textu: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Autori fotografií: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Mgr. Martin Husár, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo