L3-banner-media

Prapolievka a CERN

Dňa 7. novembra 2016 mohlo takmer 60 žiakov stredných škôl, zamestnanci a študenti našej univerzity, ale aj verejnosť obohatiť svoj deň o "prapolievku", ktorá ich zaviedla do sveta, pre väčšinu z nás skrytého a nepoznaného. V rámci Týždňa vedy a techniky totiž na Fakulte prírodných vied prednášal doc. RNDr. Boris Tomášik, PhD., z Katedry fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Jeho prednáška niesla názov Prapolievka a CERN. V rámci svojej prednášky oboznámil žiakov s urýchľovačom LHC v CERNe. V ňom môžeme dosiahnuť najvyššiu energiu a vytvoriť tak horúcu hmotu, s ktorou môžeme robiť pokusy a niečo o nej zistiť. Poslucháči sa takisto mohli dozvedieť, že takúto horúcu hmotu dokážeme dnes vo veľmi malých množstvách vytvoriť zrážaním ťažkých atómových jadier. Zaujímavosťou pre žiakov bolo určite aj zistenie, že takáto hmota existuje len krátky okamih času okolo 0,000 000 000 000 000 000 000 1 sekundy. Pričom jej rozmery sú asi 0,000 000 000 000 01 m a teplota zhruba 2 000 000 000 000 stupňov.
Hoci prednáška trvala niečo viac ako hodinu, doc. Tomášik vedel svojím zanieteným prednesom udržať pozornosť žiakov po celý čas a my dúfame, že ich zaujal natoľko, že sa v marci budúceho roku zúčastnia projektu MASTERCLASSES.
Autor textu: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Kadlečík
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo