L3-banner-media

Medzi novovymenovanými profesormi aj doc. Fichnová

Prezident Andrej Kiska v stredu 9. novembra 2016 vymenoval dvadsať vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj doc. Mgr. Katarínu Fichnovú, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre, a to v študijnom odbore masmediálne štúdiá: „Dovoľte mi, v prvom rade, zablahoželať všetkým vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí Vám na ceste k nemu pomáhali. Všetkým, ktorí vám na to vytvárali priestor a čas.
Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho väčšieho sporu: že práve kvalita našich škôl, od tých materských až po vysoké, významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slovensko je. Aký je jej charakter, akou môže byť, ale najmä – akou chce byť.
V oboch týchto oblastiach vidím úlohu Vás, vážené panie profesorky a profesori, ako vážnu a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť.
Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby z našich vysokých škôl vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svojich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lží, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd. Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí ľudí šťastnejšími.
Aj preto s istým napätím očakávame návrh ministerstva, z ktorého by sme sa mali dozvedieť, ako chceme, aby naše vysoké školy, ale aj veda a výskum vyzerali za desať rokov. Ciele, ku ktorým by sme sa mali postupne približovať a napĺňať ich.
Preto mi dovoľte, aby som aj vás, vážené panie profesorky a profesori požiadal, aby ste sa do tejto diskusie zapojili. A hľadali spolu s ostatnými – Vašimi študentmi, ich rodičmi, ale aj s vládou a parlamentom – dobré, hoci možno aj neľahké riešenia pre skutočne kvalitnejšie vysoké školy na Slovensku.
K tomuto všetkému vám želám veľa šťastia v osobnom, a dostatok energie v pracovnom a akademickom živote.“
2016 prezident Fichnova2 2016 prezident Fichnova3
Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – v jej výskumnom zameraní prevláda záujem o špecifiká tvorivosti v masmediálnej a marketingovej komunikácii, metodologickými problémami kritérií a identifikácie tvorivého produktu. Venuje sa potencialitám facilitácie a rozvoja tvorivého potenciálu pracovníkov z oblasti komunikácie. Centrom jej vedeckého záujmu je i analýza vplyvu masmédií na osobnosť, apercepcia mediálnych obsahov rôznymi vekovými skupinami, vzťahy kreativity a identity osobnosti, analýza prezentácie rôznych tém v printových médiách.
 
Zdroj textu a fotografií: www.prezident.sk, www.kmkr.ff.ukf.sk
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo