L3-banner-media

Univerzitná kvapka krvi UKF s medzinárodným rozmerom

V rámci tradičných Študentských dní nitrianskych univerzít, ktoré sa konajú pod záštitou oboch rektorov, bola 8. novembra 2016 zorganizovaná už po piaty krát Univerzitná kvapka krvi UKF v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre. Odbery sa konali v hlavnej budove UKF na Triede Andreja Hlinku vo vestibule pred aulou. Celkovo bolo zaregistrovaných 90 dobrovoľníkov, a však 21 z nich nemohlo podľa platných kritérií krv darovať. Krv darovalo  69 študentov a zamestnancov fakúlt a pracovísk Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Mali sme darcov dokonca aj z radov zahraničných študentov oboch univerzít. Tekutinu najvzácnejšiu darovali piati zahraniční študenti, ktorí sú na Slovensku v rámci programu Erasmus+. Traja boli študenti agronómie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Francúzka a Španielska  a dve študentky marketingovej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z Francúzka a Belgicka.  
Darcov bolo skutočne veľa, celkovo sa tak odobralo 30 litrov krvi. Všetkým dobrovoľníkom úprimne ďakujeme a veríme, že práve ich vzácna tekutina pomôže mnohým pacientom, ktorí ju potrebujú. Ešte raz ďakujeme.
Autorky textu: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Rút Kerekrétyová, Monika Jaššová
Autor fotografií: Ľubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo