L3-banner-media

Na Filozofickej fakulte štartuje projekt eTwinning

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre zorganizovala dňa 11. novembra 2016 informačný seminár eTwinning – školské projekty a medzinárodné partnerstvá na internete. Projekt eTwinning patrí medzi úspešné a obľúbené aktivity, ktoré dlhoročne podporuje Európska únia s cieľom zlepšovať interkultúrne povedomie, jazykové zručnosti a medzinárodné kontakty žiakov a študentov.
Nedávna iniciatíva Európskej únie rozširuje pôsobenie eTwinning-u okrem materských, základných a stredných škôl aj na sféru vysokých škôl. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF bola v tomto smere oslovená k spolupráci s Pracoviskom NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl. Spolupráca predpokladá aktívne zapojenie Filozofickej fakulty do jedného z pilotných projektov eTwinning-u pre oblasť univerzít na Slovensku. Informačný seminár pre študentov pripravila reprezentantka NSS Gabriela Podolanová a ambasádorka eTwinning-u Mgr. Alexandra Gábor.
V dohľadnej dobe plánujeme vytvoriť tím motivovaných študentov a vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu eTwinning v praxi. Projekt je otvorený všetkým študentom FF UKF, bez ohľadu na študijnú kombináciu.
Autor textu: PhDr. Mária Hricková, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo