L3-banner-media

Študenti digitálnej fotografie a kamery vystavujú

Niekoľko desiatok fotografií tvorí výstava študentov druhého ročníka Univerzity tretieho veku (U3V) v odbore Digitálna fotografia a kamera, ktorej vernisáž sa uskutočnila v utorok 15. novembra 2016 v Galérii Univerzum na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Ako nám povedal kurátor výstavy Mgr. Miroslav Šebo, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií, fotografie sú rozdelené do niekoľkých skupín: architektúra, krajina, flóra a fauna, portrétna fotografia a umelecký akt. Samostatnú sekciu tvoria fotografie vytvorené špeciálnou technikou, ktorá sa volá kyanotypia. Je to historická technika, označovaná aj ako modrotlač, ktorá sa spojila s modernou digitálnou fotografiou. Kombináciou starej a modernej techniky vznikli zaujímavé fotografie.
Súčasťou vernisáže bolo aj premietanie krátkych filmov, ktorých autormi sú samotní študenti U3V. Prvý film sa venoval zobrazeniu prierezu vyučovacej hodiny na U3V v odbore Digitálna fotografia a kamera. Druhý film zobrazuje prírodu Nitrianskeho kraja. Tretí krátky film vtipne zachytáva, ako vznikajú nápady na tvorbu študentských prác.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF v Nitre a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Odborným garantom bola pani doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.
Vernisáž je prístupná pre širokú verejnosť do 30. novembra 2016 od 8.00 do 17.00 hodiny.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo