L3-banner-media

Umelecký štvrtok na Katedre romanistiky

Umelecké slovo romanistov je 2. ročník súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku pod záštitou docentky PhDr. Evy Švarbovej, PhD., vedúcej Katedry romanistiky. Iniciátorkou súťaže je odborná asistentka Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Umelecká prehliadka sa uskutočnila štvrtok 10. novembra 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, s podtitulom Deň s románskym jazykom – Umelecký štvrtok na katedre romanistiky.
Na prvom mieste sa umiestnili študentky Sára Capová, Juliana Komárová, Simona Martončíková a Karolína Šitárová s absurdnou divadelnou hrou vo francúzskom jazyku  „Nedá sa byť s každým zadobre“ (On ne peut pas s'entendre avec tout le monde), ktorej dej sa odohráva v čakárni opravára lámp. Na druhom mieste Bianca Varga, ktorá precítene recitovala báseň vo francúzskom jazyku „Aká som, taká som“ od Jacquesa Préverta o osude ženskej identity a „sebaláske“ interpretovateľnej z rôznych hľadísk. Druhé miesto bolo udelené tiež Marekovi Lazorovi, ktorý predniesol poéziu Minstrels od Eugenia Montaleho v talianskom jazyku o opustenosti seba samého a neschopnosti s tým niečo urobiť. Tretie miesto obsadila študentka Simona Kručovská s prednesom vo francúzskom jazyku „Tá láska“ (Cet Amour) od Préverta, aby priniesla poslucháčom jadrnú emóciu a myšlienku poukazujúcu na trvácnosť, činorodosť a nezlomnosť vrelej náklonnosti – ľúbostného citu k niekomu.
Porota zložená z vedecko – pedagogického zboru Katedry romanistiky mala ťažké rozhodovanie, pretože každý súťažiaci preukázal svoje kvality, talent a odvahu.
„Študentom vyslovujeme uznanie a vyjadrujeme vďaku za umelecký prednes, radosť a kultúrny zážitok, ktoré nám darovali pri jeho prezentácii, i za ich angažovanosť pri realizácii tohto podujatia, i ostatných aktivít Katedry romanistiky v akademickom roku 2016/2017, ako aj počas celého štúdia. Verím, že sa stretneme pri ďalších ročníkoch,“ uviedla Miriam Oravcová.
Podujatie cenami pre súťažiacich podporili partneri: UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave a FrancAvis Asociácia frankofónnych vysokoškolských učiteľov na Slovensku.
Autor textu: Mgr. Miriam Oravcová, PhD.
Autor foto: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo