L3-banner-media

Súťaže Mladý prekladateľ sa zúčastnil rekordný počet záujemcov

Pre študentov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho kraja, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové zručnosti s kolegami z iných škôl, bola určená súťaž Mladý prekladateľ 2016. Slávnostné vyhlásenie jej výsledkov sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2016 v Aule UKF v Nitre. Otvorili ho dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a vedúca Katedry translatológie (KTR) Mgr. Emília Perez, PhD.
Počas programu sa predstavili bývalí participanti súťaže a terajší študenti KTR Michaela Stachová, Simona Galisová, Matej Martinkovič, Xénia Kiliánová, Anna Kompasová a Adam Hamara, ktorí v rozhovore s doktorandkou Mgr. Zuzanou Jánošíkovou priblížili stredoškolákom štúdium na katedre.
Program spestrili študenti katedry - Andrea Juhásová svojím spevom a vlastným klipom, Jakub Mikula spevom a hrou na gitaru a Michaela Štefanková výstavou obrazov z vlastnej tvorby. Výherné preklady predniesli študenti KTR Simona Sklenárová, Emma Ploth, Filip Fekete a Ema Malíšková.
Štvrtý ročník súťaže zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 172 prekladov zo 14 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl). Študenti si mohli vybrať text na preklad v jazyku anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom. Odborné komisie zastúpené Dr. Vlastimilom Pulčárom (RJ), Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ) a Dr. Emíliou Perez (AJ) rozhodli nasledovne:
Ruský jazyk:
 1. miesto: Paula Rotíková, Gymnázium Želiezovce
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: neudelené
 
Španielsky jazyk:
 1. miesto: Miloš Šiška, Gymnázium Párovská Nitra
 2. miesto: Karolína Šüdiová, Gymnázium Párovská Nitra
 3. miesto: neudelené
 
Nemecký jazyk:
 1. miesto: Pavlína Víteková, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
 2. miesto: Dominika Zabáková, Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského, Nitra
 3. miesto: Bibiana Beráková, Gymnázium Vráble
 
Anglický jazyk:
 1. miesto: Kristína Hložková, Gymnázium Golianova Nitra
 2. miesto: Lucia Barcziová, Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa a Adrián Hudec, Gymnázium Golianova Nitra
 3. miesto: Dominika Vanyová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra a Lenka Judinová, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
 
Vzhľadom na enormný záujem o preklad z anglického jazyka, v danej sekcii boli ocenené aj tieto preklady (podľa počtu bodov zhora nadol):
 • Viktória Nyarsíková (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)
 • Laura Pólyová (Gymnázium Želiezovce)
 • Lucia Mezeiová (Gymnázium Golianova Nitra)
 • Michal Križo (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra)
 • Alexandra Veronika Szullová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Eva Mikušová (Obchodná akadémia Zlaté Moravce)
 • Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)
 • Adela Porhajašová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Daniela Fačkovcová (Gymnázium Vráble)
 • Diana Pakošová (Gymnázium Párovská Nitra)
 • Bianka Mesárošová (Gymnázium Vráble)
 • Pavel Medveď (Gymnázium Želiezovce)
Do súťaže sa tento rok zapojili tieto školy (v abecednom poradí):
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra (11 študentov)
 • Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa (13 študentov)
 • Gymnázium Golianova Nitra (18 študentov)
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice (3 študenti)
 • Gymnázium Nové Zámky (8 študentov)
 • Gymnázium Párovská  Nitra (25 študentov)
 • Gymnázium 17. novembra Topoľčany (7 študentov)
 • Gymnázium Vráble (16 študentov)
 • Gymnázium Želiezovce (9 študentov)
 • Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce (6 študentov)
 • Obchodná akadémia Nitra (1 študent)
 • Obchodná akadémia Topoľčany (7 študentov)
 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce (37 študentov)
 • Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra (11 študentov)
Súťaž Mladý prekladateľ sa teší pomerne veľkej obľube u študentov a ich vyučujúcich, s mnohými školami Katedra translatológie spolupracuje od začiatku projektu. Pravdepodobne vďaka svojej kreativite je pre študentov atraktívnejšia než bežné súťaže a jazykové olympiády určené pre danú cieľovú skupinu.
Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú všetkým svojim kolegom a študentom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu podujatia a všetkým zúčastneným školám za prejavený záujem o súťaž a osobnú účasť na milom podujatí.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme.
Autorka textu: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Ilustračná fotografia: http://www.ktr.ff.ukf.sk
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo