L3-banner-media

Metóda „Table Talk“ umožnila priamu komunikáciu o pracovných príležitostiach

Tento týždeň, v utorok 22. novembra 2016, sa uskutočnili na pôde UKF v Nitre dve stretnutia zástupcov firiem so študentmi posledných ročníkov študijných odborov informatika (FPV UKF v Nitre) a cudzie jazyky (FF UKF v Nitre). Stretnutia, ktorých sa zúčastnili vyše 100 študentov, boli organizované v spolupráci s Národným kariérnym centrom v Bratislave.
Ich cieľom bolo informovať našich študentov o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce a formou priamej diskusie zo zástupcami firiem im predstaviť pracovné príležitosti, ktoré sú pre nich relevantné.
Národné kariérne centrum má s formátom „Table Talk“ už viacročné skúsenosti. Začali s ním na výstave „Kam na vysokú“ , ktorú organizovali v rámci všetkých krajských miest. Tento formát nahradil formu prezentácie, ktorá sa bežne používala pred tým. Priama diskusia za okrúhlymi stolmi umožňuje, aby iniciatíva viac vychádzala zo strany študentov, aby sa pýtali na to, čo ich zaujíma.
Na UKF v Nitre boli realizované „Table Talk“ pre dve cieľové skupiny študentov – pre informatikov a študentov cudzích jazykov. Pracovné príležitosti prišli ponúknuť tak firmy so sídlom v Nitre (napr. Insdata), ako aj firmy z Bratislavy (Posam, Accenture, Henkel, ING poisťovňa).
Ako povedal pán Miroslav Koleník z Národného kariérneho centra, firmy majú o nový formát a priamu komunikáciu s našimi študentmi záujem. Dôkazom toho je aj fakt, že na jar chystajú pokračovanie okrúhlych stolov, ktoré bude prebiehať formou interview a bude umožňovať priamy nábor študentov na konkrétne pracovné miesta.
Podľa názoru pani PhDr. Miroslavy Líškovej, PhD., prorektorky pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci, ktorá je garantom prípravy týchto stretnutí a zastrešuje komunikáciu s Národným kariérnym centrom, sú takéto stretnutia dobrým „odrazovým mostíkom“ k tomu, aby sa naši študenti lepšie uplatnili po ukončení štúdia v praxi.
Autor textu: Mgr. Ľubica Lachká
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo