L3-banner-media

Exkurzia žiakov základnej školy na Pedagogickej fakulte

S cieľom zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím navštívilo dňa 16. novembra 2016 Pedagogickú fakultu UKF v Nitre 21 žiakov 5.B triedy zo ZŠ Pohraničná v Komárne so svojou triednou učiteľkou Ing. Mgr. Janou Bundovou.
Po prehliadke Galérie Univerzum a najväčšej prednáškovej miestnosti fakulty, a úvodných informáciách prodekanky pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. o možnostiach vzdelávania na PF UKF v Nitre, ako aj o súťažiach a aktivitách organizovaných univerzitou a pracoviskami fakulty pre žiakov základných škôl, žiaci z Komárna absolvovali v dvoch skupinách zaujímavé technicky a výtvarne zamerané edukačné aktivity v priestoroch fakulty. Na Katedre techniky a informačných technológií sa pod vedením Mgr. Jána Širku, PhD. venovala skupina chlapcov rozvíjaniu remeselníckych zručností zhotovením drevenej vrtuľky, paralelne s tým na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy tvorila skupina dievčat architektúru domu digitálnymi technológiami pod odborným dohľadom Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD. Žiaci po tvorivých aktivitách navštívili aj výstavu "Jozef Murgaš - bezdrôtový svet", ktorú KTIT pripravilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice UKF v Nitre.
Deti odchádzali s novými skúsenosťami a s presvedčením, že našu fakultu pri nejakej ďalšej príležitosti ešte navštívia.
Autor textu: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Branislav Ziman
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo