L3-banner-media

Jesenná škola strojového prekladu prvýkrát na UKF v Nitre

Dňa 18. novembra 2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre po prvýkrát konala Jesenná škola strojového prekladu. Na tomto jedinečnom podujatí celoslovenského charakteru participovali profesionálni prekladatelia z rôznych oblastí prekladateľskej činnosti: úradní prekladatelia z celého Slovenska, bývalí prekladatelia z Generálneho sekretariátu Rady EÚ a EP, absolventi prekladateľstva a tlmočníctva UKF v Nitre a iní profesionálni prekladatelia.
Náplňou Jesennej školy bolo okrem diskusie o (ne-)potrebe strojového prekladu v prekladateľstvom priemysle aj profesionálne posteditovanie strojového prekladu z anglického a nemeckého jazyka do materinského jazyka- slovenčiny. Predmetom odbornej rozpravy bola taktiež problematika kvality strojového prekladu, ktorú samotní účastníci hodnotili pre odborný, administratívny a publicistický štýl daných textov v špeciálnom posteditovacom prostredí vyvinutom na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.
Jesenná škola strojového prekladu sa konala pod záštitou Katedry translatológie FF UKF v Nitre, Katedry informatiky FPV UKF v Nitre a Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Táto jedinečná spolupráca vznikla v rámci riešenia grantov podporovaných vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV Evalvácia strojového prekladu (VEGA 1/0559/14) a agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0336 Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka.
Autor textu: doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Radek Bezvoda
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo