L3-banner-media

Matematický X-boj

Aj tento rok sme dňa 23. novembra 2016 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít pre našich študentov na Katedre matematiky zorganizovali medziročníkovú súťaž v riešení logických úloh a hádaniek. Študenti súťažili v troj- až štvorčlenných tímoch. Potešil nás záujem študentov prvého ročníka učiteľstva matematiky, ktorí zostavili dva tímy.
Víťazstvu sa tento rok tešili študentky tretieho ročníka učiteľstva matematiky: Katarína Gáborová, Lucia Miklášová, Zuzana Mokrá a Lenka Šubová. Srdečne gratulujeme.
Súťaž je pre študentov zaujímavá, zábavná a stala sa už tradičným podujatím Katedry matematiky v rámci ŠDNU.
2016 fpv mat xboj big
Autor textu a fotografie: RNDr. Kitti Páleníková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo