L3-banner-media

Literárne vlnenie

V rámci Nitrianskych literárno-filozofických večerov sa konalo dňa 15. novembra 2016 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre ďalšie kultivujúce podujatie z cyklu vedeckých seminárov Culturologos Katedry kulturológie FF UKF - Literárne vlnenie 2016 - v spolupráci s klubom Metanoia. Šlo tentoraz o autorské čítanie a diskusiu vedenú spisovateľom a filozofom Mgr. Marekom Debnárom, PhD. z Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre s pozvanými básnikmi: Katarínou Kucbelovou, Petrom Šulejom a Michalom Habajom.
Katarína Kucbelová, organizátorka literárnej ceny za pôvodnú slovenskú tvorbu Anasoft litera, predstavila zbierku Vie, čo urobí (2013), v ktorej sa zaoberala osobnejšími témami vychádzajúcimi z každodennej skúsenosti. Svoju básnickú zbierku Nódy (2014) predstavil šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna  Peter Šulej, označovanú ako vrcholný prejav neo-konceptualizmu v slovenskej poézii. Výber z Caput Mortuum (2015), zbierky básní hľadajúcich odpovede na otázky o mýte básnika, minulosti, budúcnosti a prítomnosti človeka, sveta, spoločnosti, predniesol literárny vedec, básnik a prozaik Michal Habaj, pôsobiaci na Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
Autori predniesli vlastné básne ich najnovších zbierok, v ktorých reflektovali rôzne osobné a spoločenské témy. V diskusii sa venovali okrem iného téme inšpirácie a hľadania podnetov predovšetkým v osobnom prežívaní reality a vnímaní okolia. Subjektívnejšie postoje zaujali pri vnímaní poézie, ktorá má silu ovplyvniť spoločnosť a človeka. Podnetnú diskusiu doplnil svojím vystúpením i vedúci Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. k otázke priestorovosti v poézii. Autorské čítanie obohatilo účastníkov kultiváciou slova a vnieslo všetkým prítomným nový rozmer dialógu autora, textu a čitateľa.
Autor textu: Mgr. Lucia Valková
Autor fotografií: Mgr. Jozef Puškár
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo