L3-banner-media

Festival na počesť Petra Scherhaufera

Ako každý rok, aj tento rok sa uskutočnil festival na počesť významného slovenského režiséra Petra Scherhaufera, ktorý je známy svojou veľkou zásluhou na skvalitnení vysokoškolskej prípravy študentov divadelného umenia. Tí si na túto osobnosť každý rok spomenú prostredníctvom festivalu s tvorivými dielňami a bohatým programom. Okrem študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je udalosť sprístupnená aj ľuďom zo širokého okolia, ktorí sa okrem kultúrneho zážitku môžu niečo nové naučiť.
Festival odštartoval 28. novembra workshopom s názvom Zvukové zahrievacie aktivity a hry v kolektívnej výučbe, pod vedením Veroniky Kačkovičovej. Nasledujúce dni prebehli workshopy Divadelného líčenia s Veronikou Šebeňovou a Tanečný workshop pod vedením Zuzany Hubinskej. Spevák skupiny The Paranoid – Igor Belák zasa predal svoje skúsenosti začínajúcim textárom na Textárskom workshope, a pedagogička Ľubica Michalicová pomohla workshopom Objav v sebe svojho klauna objaviť v študentoch komiku cez cvičenia a improvizáciu.
Zaujímavým a zároveň vtipným zážitkom bolo predstavenie antického príbehu o zakázanej láske s názvom Eros a Psyché, ktoré si pripravilo Súkromné konzervatórium v Nitre. Študentky 4. a 5. ročníka odboru Hudobno-dramatického umenia pod pedagogickým vedením Mariána Hlavatého a Dušana Musila predviedli štylizované divadlo masiek. Vystúpenie malo veľmi pozitívne ohlasy zo strany publika.
Predstavenie Pochovajte ma za lištu, ktoré predviedli žiaci Základnej umeleckej školy J. Rosinského sa nieslo v duchu socializmu. Hlavným hrdinom bol sedemročný chlapec Saša Saveliev, žijúci v Moskve. Čaro príbehu spočíva v optike sedemročného rozprávača a jeho videní sveta, v ktorom sa ocitol. Napriek nízkemu veku žiakov a náročnej tematike sa podarilo u publika vyvolať emócie.
Veľká šanca sa naskytla študentom stredných a vysokých škôl na Slovensku, ktorí radi spievajú a majú chuť si zasúťažiť. BlueNote je celoslovenská spevácka súťaž v oblasti nonartificiálnej hudby, ktorá zahŕňa jazzový, muzikálový a popový spev. Veková hranica súťažiacich je 18 – 28 rokov. Trojčlenná odborná porota súťaže pozostávala z hlasového pedagóga, muzikálového herca a významného hudobníka slovenskej popovej alebo jazzovej scény.
Festival ukončilo predstavenie s názvom Súbor Uložiť ako: Pojednávanie vo veci Genesis, ktoré sa konalo v Umeleckom tvorivom ateliéri.
Organizátorom podujatia bolo Občianskej združenie JA A MY pod záštitou Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Ruku k dielu priložil aj pedagóg Ladislav Tischler s pomocou študentov prvého ročníka magisterského štúdia v odbore Učiteľstvo hudobnej dramatiky (Pedagogická fakulta).
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo