L3-banner-media

Adventné koncertné turné Akademického speváckeho zboru PF UKF v Nitre

Adventné koncerty Akademického speváckeho zboru Pedagogickej fakulty UKF v Nitre patria u tohto umeleckého telesa medzi najreprezentatívnejšie a stali sa milou, no tiež dôležitou tradíciou. Každý rok sa zbor snaží ponúknuť výnimočné diela domáceho i zahraničného hudobného repertoáru. Po minuloročných mimoriadne úspešných adventných turné s Českou vianočnou omšou od Jakuba Jana Rybu (2015), A Little Jazz Mass od Boba Chilcotta (2014) alebo Vianočnou omšu in F od slovenského skladateľa Norberta Bodnára (2013) sa rozhodol pripraviť výnimočné sakrálne dielo Missa in Jazz pre zbor, organ, saxofón a perkusie od nemeckého skladateľa Petra Schindlera. Táto skladba vznikla v roku 2001 a premiérovaná bola v tom istom roku v nemeckom Kleebachu. Skladateľ v nej realizoval neobvyklý zámer spojiť text tradičného latinského ordinária (Kyrie, Gloria, Credo, Santcus, Benedictus a Agnus Dei) s prvkami džezu – netradičnou harmóniou, pulzujúcou rytmikou a improvizáciou. Podarilo sa mu zároveň vytvoriť nevšednú kombináciu štýlových prvkov gregoriánskeho chorálu, renesančnej, barokovej, klasicistickej, romantickej, impresionistickej, ba aj popovej či rockovej hudby. Tieto odlišné žánrové a štýlové elementy napriek svojej rôznorodosti v tomto spolu vytvárajú vzácny druh synergie a odhaľujú nový pohľad na duchovný aspekt hudby.
Akademický spevácky zbor PF UKF v Nitre stál pri príprave tohto koncertu pred extrémne náročnou a priam nemožnou úlohou. Ešte nikdy vo svojej histórii neinterpretoval dielo takéhoto rozsahu (jeho dĺžka je viac než 70 minút) i technickej a výrazovej náročnosti, aj vzhľadom na nutnosť dôkladného oboznámenia sa s interpretačnými špecifikami jednotlivých štýlov. Nesmieme totiž zabúdať, že náš spevácky zbor tvoria aj mnohí študenti, ktorí v priebehu svojho štúdia prichádzajú do kontaktu s vokálnou a zborovou interpretáciou vôbec prvýkrát.
Po necelých troch mesiacoch intenzívnej a dôkladnej prípravy spevácky zbor spolu so sólistami Tomášom Hodálom (organ), Pavlom Litauszkim a Jakubom Brestovským (saxofón), ako aj Martinom Istvánom (perkusie) absolvoval zatiaľ svoje najdlhšie a najnáročnejšie turné na siedmich miestach v troch rozličných samosprávnych krajoch. Prvý „generálkový“ koncert sa odohral 9. decembra 2016 v Kláštore Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 10. decembra sa zbor predstavil v Trnavskom samosprávnom kraji, a síce vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie Radošovciach a Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici. Náročný víkend pokračoval ďalším dvojkoncertom 11. decembra v Kostole sv. Jakuba (benefičný koncert so zbierkou na opravu vzácneho organa Španej doline) a Kostole sv. Mikuláša v Sliači. S nemalou dávkou hrdosti dodávame, že výnimočné turné nášho zboru si všimla aj RTVS a informáciu o ňom v tento deň zaradila do svojho hlavného spravodajstva. Šiesty koncert zbor absolvoval 12. decembra vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii. 15. decembra sa uskutočnil posledný slávnostný koncert za účasti predstaviteľov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich vzácnych hostí v koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Adventné turné Akademického speváckeho zboru je možné hodnotiť mimoriadne pozitívne. Napriek neskúsenosti a obavám sa naše študentky a študenti postavili k svojej zatiaľ najväčšej zborovej výzve veľmi zodpovedne a svojím výkonom môžu smelo konkurovať školám s umeleckým zameraním či profesionálnym produkciám. Odozvy publika i obvykle prísnych uší predstaviteľov reholí či kléru boli veľmi pozitívne a podľa ich slov sa nášmu zboru podarilo to, čo máloktorým interpretom – osloviť srdce, vzbudiť radosť, vytvoriť emóciu a duchovný zážitok. Náš zbor sa zároveň zapísal do histórie slovenskej hudby, keďže sa stal prvým hudobným telesom, ktorý toto výnimočné dielo interpretoval na Slovensku.
Slová úprimnej a srdečnej vďaky patria nielen všetkým členkách a členom Akademického speváckeho zboru PF UKF v Nitre, ale aj Rektorátu UKF, Dekanátu Pedagogickej fakulty UKF, vedeniu Katedry hudby PF UKF a Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Bez ich materiálnej a organizačnej podpory by tieto koncerty nebolo možné realizovať.
Ostáva veľkým želaním, aby Akademický spevácky zbor PF UKF v Nitre naďalej pokračoval vo svojich pozoruhodných aktivitách, rozdával dobrú hudbu, radosť i emócie, reprezentoval a šíril dobré meno našej alma mater nielen vo svojom meste, ale aj za jeho hranicami.
Autor textu: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo