L3-banner-media

KLIŠ + Christmas = KLIŠMAS

Poslucháči tretieho ročníka bakalárskeho a prvého ročníka magisterského štúdia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) Pedagogickej fakulty UKF v Nitre usporiadali dňa 6. decembra 2016 predvianočné kultúrno-spoločenské podujatie Klišmas (KLIŠ+Christmas), na ktorom privítali aj študentov niektorých nitrianskych stredných škôl.
Po kultúrnom programe pozostávajúcom z tanečných a speváckych vystúpení sa mohli stredoškoláci z gymnázia na Párovskej a Golianovej ulici zapojiť do interaktívnych úloh s vianočnou tematikou a vyskúšať si tak svoje komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Po splnení všetkých úloh boli pre účastníkov prichystané atraktívne ceny, vrátane vianočnej tomboly.
Keďže Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií vychováva budúcich učiteľov anglického jazyka a literatúry, spolupráci so základnými a strednými školami v Nitre a okolí prikladá mimoriadny význam.
Katedra podobné podujatia organizovala už v minulosti, keď poslucháčom základných a stredných škôl v Nitre priblížila anglofónne kultúrne sviatky ako St. Patrick’s Day alebo Halloween.
Autorka článku: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.
Autorka fotografií: Veronika Neirurerová
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo