L3-banner-media

UKF v Nitre zavádza novinku v bakalárskom štúdiu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zavádza novú koncepciu štátnych skúšok na bakalárskom stupni štúdia. V tomto akademickom roku u končiacich študentov bakalárskeho štúdia bude hlavnou súčasťou štátnej skúšky, v zmysle novely príslušnej legislatívy, obhajoba záverečnej práce. Táto novinka má posilniť tvorivú, odbornú a vedeckú úroveň práce študenta.
Zmena vstúpi do platnosti už pri najbližších bakalárskych skúškach, ktoré budú v máji.
„V bakalárskom štúdiu s výnimkou regulovaných povolaní sme zmenili štruktúru štátnej skúšky. Keď si uvedomíte, že študent v poslednom semestri bakalárskeho štúdia sa musí pripravovať na skúšky a musí písať bakalársku prácu, tak časť toho semestra nemôžeme  využiť na vyučovanie. Väčšina predmetov štátnej skúšky je len zosumarizovanie toho, čo už mal predtým a z čoho bol skúšaný,“ zdôvodnil zmenu rektor UKF v Nitre prof. Ľubomír Zelenický.
Študenti sa podľa jeho slov musia pripraviť na to, že pri obhajobe bakalárskej práce budú školitelia aj oponenti prísnejší. „Práca má byť komplikovanejšia a náročnejšia, mala by ísť viac do hĺbky. Obhajoba bude náročnejšia a študent by mal ukázať, že je v tej téme doma,“ podčiarkol rektor.
Počet strán bakalárskej práce sa nezmení.
Zdroj: nitraden.sk
Autor ilustračnej fotografie: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo