L3-banner-media

Kurz čínštiny prvýkrát na UKF v Nitre

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 13. februára 2017 prvou hodinou začal kurz čínskeho jazyka. Potrvá šesť semestrov a vyučujúcim je profesor Zhang z Číny.
„Kurz je prvou aktivitou po podpísaní Dohody o spolupráci medzi UKF v Nitre a Konfuciovým inštitútom v Bratislave, vďaka ktorej vznikol priestor na kooperáciu v rôznych oblastiach vzdelávania,“ informovala Ing. Anita Ivanková, PhD. z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy, ktorý kurz koordinuje v spolupráci s Jazykovým centrom Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Katedrou politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre. „O výučbu čínskeho jazyka prejavil záujem veľký počet študentov a zamestnancov univerzity. Aj prostredníctvom výučby nového jazyka majú tak možnosť spoznávať inú kultúru. V budúcnosti by sme chceli v spolupráci s Konfuciovým inštitútom realizovať letné školy pre našich a čínskych študentov.“
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo