L3-banner-media

Verejné ospravedlnenie rektora akademickej obci UKF v Nitre

Vážení členovia akademickej obce UKF v Nitre, kolegovia, študenti,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je postavená na pevných pilieroch opierajúcich sa o tradície a morálne hodnoty. Po nástupe na post rektora som prijal záväzok tieto hodnoty napĺňať.
V tomto duchu som sa stotožnil s návrhom na udelenie titulov doctor honoris causa prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade a in memoriam pedagogickému psychológovi Dr.h.c. prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci myšlienkového posolstva sme prostredníctvom ocenených osobností chceli vyslať jasný odkaz o tom, k akým hodnotám sa naša univerzita hlási a aké postoje propaguje.
Prípravný výbor viac než pol roka pripravoval podujatie a celú záťaž prípravy prevzal na seba. Pre zvýšenie prestíže sme sa rozhodli pozvať na akademickú slávnosť predstaviteľov kultúrneho, spoločenského a politického života spojených s regiónom Nitra, v ktorom naša univerzita pôsobí. V prípravnom výbore boli zastúpené aj fakulty, ktoré návrhy podali. Akceptoval som v plnom rozsahu prácu a návrhy prípravného výboru a zodpovedám ako rektor za ich výsledok. Pri protokolárnom rámci, i napriek niekoľkonásobnej kontrole členov prípravného výboru, nepadla pripomienka o nevhodnosti výberu pozvaných hostí a túto skutočnosť som nedokázal zachytiť. V tomto prípade došlo k realizácii nesprávnych rozhodnutí, ktoré nezodpovedajú našej filozofii. Chcem potvrdiť, že poslanci strany ĽSNS neboli na akademickú slávnosť pozvaní zámerne ako reprezentanti extrémistickej strany, ale ako súčasť zoznamu poslancov so vzťahom k Nitrianskemu regiónu. Zoznamy boli k dispozícii prípravnému výboru a neboli vznesené pripomienky. Našou nedôslednosťou sme spôsobili problém so spájaním univerzity s extrémistickými názormi. Za vzniknutú situáciu sa všetkým ospravedlňujem. Osobne členov uvedenej strany nepoznám, s ich publikovanými názormi a postojmi sa nestotožňujem a zásadne ich odmietam.
Moja životná filozofia nie je spojená so žiadnou politickou stranou a smerovanie k apolitickosti presadzujem aj na univerzitnej pôde. O to viac ma mrzí, že snaha o zviditeľnenie našej univerzity narazila našou nedôslednosťou na súčasný problém. Chcem všetkých ubezpečiť, že všetky moje kroky budú vedené smerom k odstráneniu pochybností o našom smerovaní a o úprimnej snahe o zvýšenie renomé našej univerzity.
Ľubomír Zelenický

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo