L3-banner-media

Študentom prednášal prvý slovenský pivný someliér

Súčasťou cyklu praktických pozvaných prednášok z predmetu Someliérstvo, určeného pre študentov odboru Regionálny cestovný ruch na Katedre cestovného ruchu FSŠ, bola v utorok 28. februára 2017 aj prednáška s Ing. Jozefom Sivákom, prvým slovenským pivným someliérom a zároveň spolumajiteľom i obchodným riaditeľom Pivovaru ERB z Banskej Štiavnice. Takéto prednášky sú spestrením a obohatením pre študentov, nakoľko ide o dôležité prepájanie teórie s praxou. Toto podujatie bolo otvorené aj pre širokú akademickú obec.
Jozef Sivák vo svojom pútavom rozprávaní priblížil históriu pitia piva, proces náročnej výroby, ako aj jeho kladné účinky na ľudský organizmus. Zdôraznil výhody malých pivovarov, ktoré sa snažia vyrábať v menšom množstve, ale o to kvalitnejšie produkty. Potvrdzuje to aj slogan ich firmy „Buďte nároční“.  Taktiež sme mali možnosť degustovať dva druhy piva tejto značky.
Jozef Sivák sa po absolvovaní vzdelávacieho štúdia v Salzburgu a Mníchove na pivovarníckej akadémii Doemens stal vlani prvým slovenským pivným someliérom. Pivovar ERB je slovenská rodinná firma, ktorej pôvodný zámer bol vybudovať taký pivovar, kde by sa vyrábalo pivo výnimočnej chuti a prvotriednej kvality. Ich spoločným úsilím je pozdvihnúť pitie piva na vyššiu úroveň a urobiť z jeho konzumácie gastronomický zážitok.
Na záver by sme radi vyjadrili veľkú vďaku p. Ing. Sivákovi, ktorý si popri všetkých pracovných povinnostiach našiel čas na pútavú prednášku. Zároveň sme hrdí, že na Slovensku existujú rodinné firmy, ktoré môžu byť vzorom podnikania pre ostatných.
Autor textu: Ing. Terézia Repáňová, PhD., Ing. Jozef Sivák
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo