L3-banner-media

Ako improvizovať a skladať hudbu?

Pavilón hudby UKF sa stal v utorok 7. marca 2017 miestom stretnutia pedagógov, ktorí sa zaujímajú o rozvíjanie hudobnej tvorivosti. Hudobný skladateľ a pedagóg Tomáš Boroš z Katedry hudobnej výchovy PF UK v Bratislave predstavil päťdesiatke účastníkov – učiteľom rôznych ZUŠ zo západného a severného Slovenska a študentom nitrianskej  Katedry hudby svoje dielo Skladačky – modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu.
Workshop, ktorý trval celé dopoludnie, mal ambíciu presvedčiť účastníkov, že improvizovať a skladať hudbu so žiakmi nie je také náročné, ako sa mnohí pedagógovia domnievajú.
Tomáš Boroš v práci s deťmi i s vysokoškolákmi ukázal učiteľom ako dávať dieťaťu impulz, čo môže byť inšpiráciou k improvizácii a ako metodicky postupovať. Výsledkom bolo, že žiaci zo ZUŠ i vysokoškoláci – bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy – vytvárali hudobné obrazy prekvapujúcej krásy s neomylným zmyslom pre adekvátny výraz diktovaným ich prebudenou imagináciou. Improvizovali deti rôznych vekových kategórií, sólovo, v dvojiciach, i vo väčšom obsadení – hrali na klavíri, zobcovej flaute, xylofóne i zvonkohre.
Súčasťou workshopu bola i úvodná prednáška a záverečná diskusia so zúčastnenými pedagógmi.
Podujatie vyvrcholilo koncertom, na ktorom Tomáš Boroš uviedol v predpremiére svoju novú kompozíciu – cyklus klavírnych skladieb Situácie.
Workshop Skladačky bol jedným z podujatí organizovaných v rámci projektu KEGA MŠ SR 039 UKF-4/2016 Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov.
Autor textu a fotografií: PhDr. Miroslava Blažeková, PhD., vedúca riešiteľka projektu
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo