L3-banner-media

Úspech pedagóga Katedry hudby

V termíne od 1. do 5. marca 2017 sa v ruskom Ťumeni uskutočnil jeden z najprestížnejších medzinárodných festivalov neprofesionálneho divadla v Európe Theatre revolution 6 (The European Youth Theatre Festival). Na festivale organizovanom celosvetovou spoločnosťou AITA/IATA (International Amateur Theatre Association) sa svojou produkciou zúčastnil aj pedagóg Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Ladislav Tischler, PhD. s divadelným predstavením Živý nábytok.
Touto inscenáciou, ktorá vznikla ako dramatizácia poviedky Jefima Zozulju a prezentuje moderné nonverbálne postupy pri inscenovaní dramatického textu, sa L. Tischler ako režisér prezentoval v hlavnom programe festivalu. Následne sa zapojil do rozpravy o moderných tendenciách inscenovania vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne v záujme rozširovania medzinárodnej spolupráce Katedry hudby PF UKF v Nitre nadviazal nesmierne dôležité medzinárodné kontakty.
Po víťazstve na festivale The World Festival of Creativity in Schools v talianskom Sanreme v roku 2016 je to už druhý medzinárodný režijný úspech L. Tischlera s inscenáciou, ktorá vznikla ako hudobno-dramatický projekt v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Autor textu: Mgr. Alena Čierna, PhD.
Autor fotografií: archív Katedry hudby PF UKF v Nitre
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo