L3-banner-media

Siedmy ročník obľúbených Prekladateľských reflexií

Podtitul „Autor – prekladateľ – redaktor: všetci sme na jednej lodi“ nieslo podujatie Tvorivé prekladateľské reflexie, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2017 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Zorganizovala ho Katedra translatológie FF UKF a v jeho úvode vystúpili s príhovormi vedúca Katedry translatológie Dr. Emília Perez a organizátori Mgr. Andrej Zahorák a Mgr. Zuzana Jánošíková.
Siedmy ročník už tradičného podujatia sa venoval témam, ktoré súvisia s autorskou,  prekladateľskou, ale aj redaktorskou praxou, resp. dôležitosti spolupráce redaktora a prekladateľa. Medzi vystupujúcimi boli Eva Melichárková, skúsená prekladateľka a redaktorka vydavateľstva Tatran, úspešný spisovateľ, publicista a prekladateľ Michal Hvorecký a prekladateľ par excellence Otakar Kořínek.
Podujatie sa u študentov teší mimoriadnej obľube nielen pre prakticky zamerané prednášky, ale aj pre inšpiratívne diskusie a možnosť získať rady od skutočných majstrov svojho remesla. Primárnym poslaním Reflexií je prepojenie teórie s praxou a praktické priblíženie prekladateľskej profesie a jej špecifík. Tohtoročná vysoká účasť študentov na podujatí a ich reakcie svedčia o tom, že ich cieľ sa nám úspešne podarilo naplniť.
Autor článku: Mgr. Andrej Zahorák
Autor fotografií: Mariana Michalková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo