L3-banner-media

Valentínska kvapka krvi

Dňa 7. marca 2017 sa v priestoroch vestibulu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo podujatie Valentínska kvapka krvi. V priebehu dopoludnia darovalo najvzácnejšiu tekutinu 25 študentov a zamestnancov UKF, za čo im patrí veľká vďaka a ocenenie. Pracovníci Národnej transfúznej stanice vyjadrili radosť z pokračujúcej spolupráce, ktorá v danej oblasti napreduje a z pohľadu uplynulých rokov sa už stáva tradíciou.
Za organizačný tím: Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Autori fotografií: Pavol Orgler a Adriana Récka
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo