L3-banner-media

UKF v Nitre sa predstavila študentom gymnázií

V dňoch 14. až 16. marca 2017 v rámci spolupráce s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre sa štyri fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Filozofická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta prírodných vied) prostredníctvom svojich katedier odprezentovali pred študentmi nitrianskych gymnázií (Golianova ul., Párovská ul., Gymnázium sv. Cyrila a Metoda).
Celkovo sa prezentácií zúčastnilo okolo 300 študentov, ktorí mali možnosť sa dozvedieť viac o študijných programoch a aktivitách jednotlivých fakúlt UKF v Nitre, a takisto aj o možnostiach uplatnenia na trhu práce po skončení ich štúdia.
Dúfame, že aj takáto forma propagácie UKF v Nitre prispeje k zvýšenému záujmu o našu univerzitu.
Autor textu: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo