L3-banner-media

Študentské divadlo odpremiérovalo novú hru Rusalka

Dňa 22. marca 2017 sa v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre uskutočnila ďalšia premiéra Študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre. Išlo o autorskú inscenáciu s názvom Rusalka, napísanú na známy rozprávkový námet vo veršovanej podobe s kabaretnými prvkami. Autorkou, režisérkou i scénografkou je talentovaná Mgr. Marcela Králiková, PhD. 
Študentskí tvorcovia v nej preukázali osobité herecké kvality, invenciu i dôvtip. Komicky ladená inscenácia reflektovala zosúčasnené problémy partnerských vzťahov so satirickým presahom i k aktuálnej spoločensko-politickej situácii. Najnovšia premiéra sa tešila mimoriadnej diváckej priazni a poputuje i na viacero festivalov i súťažných prehliadok.
Diváci si ju budú opätovne môcť pozrieť napríklad v rámci Nitrianskych univerzitných dní dňa 5. mája 2017 o 20.00 h v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre.  
 
Autor, réžia, scénografia, kostýmy: Mgr. Marcela Králiková, PhD.
Hudba: Andrej Rekšák
Svetlo: Jozef Puškár
Osoby a obsadenie:
Rusalka: Simona Vraníková
Žaba Puchravá: Klaudia Belicová
Vŕba Bútľavá: Michaela Kancianová
Vodník: Ondrej Hamada
Rybár: Vladimír Roháč
Intelektuál: Milan Hrbek
Planktón: Andrej Rekšák
Autor textu: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Autor fotografií: Lukáš Kollárik
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo