L3-banner-media

Blahoželanie rektora UKF v Nitre ku Dňu učiteľov

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,
pri príležitosti Dňa učiteľov by som Vám rád vyjadril úctu a poďakovanie za náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja univerzity a ku kreujúcemu sa profilu študentov našej Alma mater.
Ako povedal významný učiteľ národov Ján Amos Komenský, ktorého narodenie si práve dvadsiatehoôsmeho marca pripomíname, učiteľské povolanie je poslaním. Bez vzťahu k mladým ľuďom a vnútorného presvedčenia o správnosti voľby ísť touto neľahkou cestou, zvlášť v súčasnosti, sa uskutočňovať nedá. Nezaobíde sa bez lásky k povolaniu, trpezlivosti, individuálneho prístupu k študentom, neustáleho vzdelávania sa či pasovania sa s problémami každodenného školského života.
Vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre považuje za dôležité popri narastajúcich nárokoch na vedecko-výskumný rozmer aktivít vysokoškolských učiteľov oceniť aj tú významnú súčasť ich práce, ktorá sa centruje do pojmu vysokoškolské vzdelávanie.
Symbolicky si Deň učiteľov pripomenieme slávnostným ocenením vysokoškolských učiteľov, zakončeným divadelným predstavením „Dobro“, venovaným všetkým, ktorí vzdelávajú a vychovávajú novú generáciu na úrovni vysokého školstva a snažia sa o rozvoj tvorivosti, slobody premýšľania, osobnej a profesijnej zodpovednosti u študentov.
Úprimne Vám želám, aby ste svojím osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelaním. Prajem Vám veľa tvorivých síl v ďalšej náročnej, ale krásnej práci.
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.,
rektor

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo