L3-banner-media

Svet očami inak obdarených

Sto vystavovaných prác klientov z osemnástich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, zdravých aj s rôznym stupňom postihnutia rôzneho veku, môžu návštevníci vzhliadnuť v Galérii Univerzum v areáli Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vernisáž výstavy s názvom Svet očami inak obdarených, ktorá je po letnej XXL Akadémii už druhou spoločnou aktivitou UKF v Nitre, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Zariadenia sociálnych služieb Klasov, sa konala v stredu 19. apríla 2017 a výstava potrvá do 6. mája 2017.
Diela klienti zhotovujú v tzv. terapeutických dielňach, pričom cieľom je prezentovať zdravej populácii výsledky ich aktivít so snahou otvoriť sa komunitám, kde žijú.
Táto spolupráca prináša aj ďalšie možnosti participovať prostredníctvom výskumných prác pedagógov a študentov a spoločných projektov na tvorbe komunitných plánov a rozvoji sociálnych služieb pre obce a mestá.
 
Zdroj: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: L.Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo