L3-banner-media

Univerzitné dni odštartovali cyklojazda a darovanie krvi

Jarnou cyklojazdou mestom Nitra sa v sobotu 22. apríla 2017 začal už pätnásty ročník Nitrianskych univerzitných dní. Podujatie zorganizovala pri príležitosti "Dňa Zeme" cykloiniciatíva Rozbicyklujme Nitru! a prišiel ho svojou prítomnosťou podporiť aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý podporil aj ideu neobmedzeného sprejazdnenia pešej zóny pre cyklistov. Cieľom iniciatívy je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy. Trasa cyklojazdy viedla z námestia cez pešiu zónu na Triedu Andreja Hlinku. Odtiaľ prešli cyklisti po nábreží rieky Nitra až do Hideparku, kde si mohli pozrieť výstavu fotografií z projektu Urban ideas a premietanie filmu Bicykle verzus autá.
Nitrianske univerzitné dni pokračovali v pondelok 24. apríla humanitným podujatím spojeným s dobrovoľným darovaním krvi - Univerzitnou kvapkou krvi UKF. Mobilný odber krvi pripravila naša univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Nitra, s myšlienkou organizácie prišla prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD.: „ Nitrianske univerzitné dni a Študentské dni nitrianskych univerzít sú komplexom podujatí, kde som pociťovala potrebu zaradiť podujatie, ktoré bude dávať študentom a pracovníkom univerzity možnosť darovať krv aj v iných termínoch ako počas Študentskej kvapky krvi a Valentínskej kvapky krvi. Vytvorili sme tak tradíciu podujatia, ktoré sa v jarných a jesenných termínoch študentských dní pravidelne opakuje.“
Mgr. Lýdia Tábiová, koordinátorka mobilných odberov z Národnej transfúznej služby SR pracovisko Nitra, zhodnotila zaradenie tejto pravidelnej aktivity tak na strane UKF, ako aj SPU, ako dobrý krok v spolupráci jednotlivých inštitúcií s  Národnou transfúznou službou SR pracovisko Nitra. Význam Univerzitnej kvapky krvi vidí najmä pri získavaní prvodarcov.
Ako informovala PhDr. Erika Krištofová, PhD. z Katedry ošetrovateľstva, ktorej študenti a študentky sekundovali pracovníkom Národnej transfúznej služby, odberu sa zúčastnilo 49 darcov, z toho bolo možné krv odobrať 45 darcom z radov študentov a zamestnancov UKF v Nitre, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Foto: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo