L3-banner-media

Kritika prekladu v diskusii

V pondelok 24. apríla 2017 privítali študenti 1. ročníka magisterského štúdia na Katedre translatológie FF UKF v Nitre na seminári Kritika prekladu prekladateľku umeleckých textov Mgr. Barboru Kráľovú, PhD., ktorá je absolventkou katedry. Témou diskusie bol slovenský preklad populárnej fantasy knižnej série Pieseň ľadu a ohňa, ktorá si po celom svete získala tisíce fanúšikov a okrem iného inšpirovala aj úspešný seriál Hry o tróny. Barbora Kráľová je jednou zo slovenských prekladateliek série. Študenti mali preto možnosť hovoriť s ňou o konkrétnych prekladateľských problémoch a ich riešeniach, o podmienkach prekladu a aj o okolnostiach jeho vzniku. Hovorilo sa však aj o všeobecnejších otázkach: o práci prekladateľa v slobodnom povolaní, o nutnosti neustáleho vzdelávania a vôbec o radostiach a strastiach života slovenského prekladateľa.
Diskusiu spolu s Mgr. Igorom Tyššom, PhD., zorganizovali a viedli študentky Bc. Dominika Priščová, Bc. Denisa Šemeláková a Bc. Lucia Varačková.
V mene Katedry translatológie FF UKF vítame takúto iniciatívu, vďaka ktorej sa zasa raz podarilo študentom nahliadnuť do zákulisia prekladateľskej praxe, a veríme, že sa podobné podujatie v rámci práce na seminári Kritika prekladu podarí zorganizovať znova.
Text a foto: Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Ilustračná fotografia: www.theworks.co.uk
Editor: Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo