L3-banner-media

Študenti diskutovali s francúzskym politológom o budúcnosti EÚ

V stredu 26. apríla 2017 zavítal na akademickú pôdu Filozofickej fakulty UKF známy francúzsky politológ Nicolas Tenzer, aby s pedagógmi a študentmi otvorene diskutoval na aktuálnu tému Quel avenir pour l’UE? (Aká je budúcnosť EÚ?). Podujatie otvorila doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., vedúca Katedry romanistiky, za prítomnosti prorektorky pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslavy Líškovej, PhD. a prodekana doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD. Ďalšími vzácnymi hosťami boli zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva François-Xavier Montreuil, atašé pre univerzitnú spoluprácu, Manon Darphin a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pán Jean-Pierre Jarjanette. Podujatie moderoval doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc. a o to, aby bola debata sprístupnená nielen študentom francúzskeho jazyka, sa postarala dvojica tlmočníkov.
Profesor Nicolas Tenzer vedie časopis Le Banquet, ktorý sa vyjadruje k aktuálnemu politickému a spoločenskému dianiu vo svete. Diskusia na tému Aká je budúcnosť EÚ? je časťou cyklu debát s názvom Les grandes questions 2017 (Závažné otázky roku 2017), ktoré organizuje Francúzsky inštitút. Profesor Tenzer vo svojom prejave zdôrazňoval nevyhnutnosť solidarity, jednotnosti a spolupráce národov a kultúr a s tým súvisiacu  toleranciu a schopnosť načúvať názorom druhých. Cennými boli predovšetkým jeho príklady z vlastnej praxe a spoločenskej a politickej reality, ktorými obohatil a podkladal svoje tvrdenia. Treba podotknúť, že jeho pohľad na fungovanie EÚ a jej budúcnosť sa javil realistický a vecný, vyhýbal sa vytváraniu idealizovaného sveta a kriticky sa dotýkal niektorých aspektov európskeho spoločenstva. Publikum oboznamoval so scenármi, ktoré môžu v EÚ nastať a ich dôsledkami.
Profesor Nicolas Tenzer vymedzil dostatočný priestor na otázky a reakcie študentov, ktorých zaujímali okrem ďalšieho vývoja EÚ aj voľby vo Francúzskej republike a ich možný výsledok. Posolstvo pána profesora bol predovšetkým rešpekt pred druhými, umiernené vyjadrovanie a tolerantnosť.
Text: Mgr. Veronika Labancová
Foto: Ing. Monika Šutková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo