L3-banner-media

Známa slavistka Alla Kožinovová priblížila lubočnú tradíciu

Dňa 20. apríla 2017 sa pod záštitou Katedry rusistiky konala prednáška prof. Ally Kožinovovej, DrSc., ktorá nás poctila svojou návštevou z Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku. Prišla k nám so zaujímavým príspevkom: Ruský lubok: od minulosti po súčasnosť.
Prof. Alla Kožinovová, DrSc. je významnou slavistkou, no zároveň je známa v medzinárodných slavistických kruhoch ako polonistka. Venuje sa aj komparatívnemu výskumu so zameraním na východoslovanské jazyky (najmä bieloruský a ruský jazyk).
Z prednášky sme sa dozvedeli o pôvode Lubočnej tradície a na aké účely sa lubok využíval. Je to tlač, v ktorej sa spája výtvarná a textová časť. Lubok slúžil dokonca pri výuke gramotnosti, pretože nahrádzal literatúru. Lubok bol spočiatku známy v Európe v 15. storočí a boli to obrazy na medi na rôzne náboženské témy, ktoré sa predávali na trhu. Lubok na dreve je pôvodne ruským javom. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia lubok ilustroval umeleckú literatúru pre lepšie predstavenie o kultúre vtedajšej doby (napr. tradičné odevy). V tom čase sa popularite tešili lubočné kalendáre. Neskôr tieto obrázky slúžili na pobavenie. Peter I. napríklad zistil, že lubok je dobrým prostriedkom propagandy. Boli prostriedkom irónie, či satiry. V 19. storočí lubok opäť zohrával dôležitú úlohu, bol prostriedkom agitácie. Jeho sujety boli na rôzne historické udalosti. Koncom spomínaného storočia lubok fakticky úplne mizne a nahrádza ho dostupná literatúra. V súčasnosti môžeme vravieť o istom návrate lubka. Na internete môžeme nájsť mnoho lubočných štylizácií na súčasné témy. Z prednášky sme sa napríklad dozvedeli, že prostredníctvom lubka bola ilustrovaná súčasná literatúra, napr. Tolkien.    
V mene Katedry rusistiky chceme poďakovať prof. Alle Kožinovovej, DrSc. za veľmi zaujímavý príspevok, ktorým pracovníkom a študentom rusistiky priblížila lubočnú tradíciu.
2017 ff Alla Kozinovova2
Text: Mgr. Miriama Juricová
Foto: Hanna Shvaba

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo