L3-banner-media

Dni hispánskej kultúry už po deviatykrát

V dňoch 25. – 27. apríla 2017 sa na pôde našej univerzity uskutočnil v poradí už IX. ročník Dni hispánskej kultúry (DHK), ktoré každoročne organizuje Katedra romanistiky FF UKF. V prvý deň sa pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Franeka, CSc. konalo vedecké podujatie Romanista Ladislav Franek spojené s prezentáciou jeho najnovšej knihy Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. Na začiatku sa prítomným prihovorila doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., ktorá privítala hostí, dekana FF UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., predstaviteľku Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho inštitútu – atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu, pani Emmanuelle Daill, vedúcu oddelenia translatológie Ústavu svetovej literatúry SAV, prof. PhDr. Máriu Kusú, CSc. a vedúcu Katedry romanistiky FF UKF doc. PhDr. Evu Švarbovú, PhD.
Druhý deň DHK sa niesol v znamení prednášok a rôznych zaujímavých aktivít. Dopoludnia boli súčasťou programu domáci i zahraniční hostia. Brat Lorenzo porozprával o svojich misiách v Bolívii a dr. Katarzyna Szoblik z Univerzity v Bielsko-Białej o stratégiách evanjelizácie Indiánov stredného Mexika. Radca pre vzdelávanie pri Veľvyslanectve Španielska na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, Rusku a Ukrajine Joaquín Támara Espot sa prítomným prihovoril vo svojom príspevku Jazyky a komunikácia ako nástroj dorozumenia a motivoval študentov k štúdiu španielskeho jazyka. Následne svojimi prednáškami zo španielskej kultúry a lingvodidaktiky prispeli zahraniční lektori. Za našu univerzitu Carlos Roberto Morales, za Gymnázium Párovská 1 v Nitre Carlos Villaverde Bjorgvinsdottir a za Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej Julio Ruiz Monteagudo.  V poobedňajšom programe sa predstavili študenti Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej so svojou divadelnou hrou El señor de Pigmalión/Pán Pygmalion a spoločne so študentmi UKF si zasúťažili o vecné ceny vo vedomostnom kvíze. O 16:30 sa vo Fotogalérii Trafačka premietal film španielskej režisérky Icíar Bollaínovej También la lluvia, ktorý spracúva problematiku privatizácie vodných zdrojov v Bolívii. Večer sa pokračovalo španielskou konverzáciou, ktorú zabezpečovala jazyková škola Inlingua Nitra.
Štvrtkový program sa uskutočnil na pôde Gymnázia Párovská 1 v Nitre. Otvorili ho jazykové workshopy, ktoré si študentky UKF pripravili pre stredoškolákov. Študentky KROM Barbora Špeťková, Bc. Soňa Hrubošová a Bc. Adriana Dedíková si pripravili prezentácie spojené s Erasmus pobytmi v Oviede a Madride a párovský študent – stážista z Mexika – Andrés Cortés, porozprával o svojej rodnej krajine. Doktorand na Katedre romanistiky FF UKF – stážista SAIA, Leonardo Mora, porozprával o mexickom sviatku mŕtvych, tzv. Día de los muertos. Študenti druhého ročníka Katedry romanistiky vyskúšali stredoškolákov vo vedomostnom kvíze a potom sa všetci prítomní pohostili jedlami, ktoré spoločne pripravili študenti a pedagógovia oboch inštitúcií. V druhej časti programu študenti párovského gymnázia predviedli svoje recitačné schopnosti i hudobné nadanie v pásme Alma poética (Poetická duša). Rosario Colomina, lektorka španielskeho jazyka na spomínanom gymnáziu, predviedla techniku hry na kastanetách a predstavila španielsky tanec „sevillanas“, ktorý následne spolu so študentmi prvého ročníka gymnázia predviedla. Výbornou bodkou na záver dňa bolo hudobné a spevácke číslo Jakuba Mikulu, študenta UKF, ktorý zahral a zaspieval známu pieseň La canción del mariachi.
Organizátori IX. Ročníka Dní hispánskej kultúry ďakujú španielskemu Ministerstvu školstva, kultúry a športu, ako aj Veľvyslanectvu Španielska na Slovensku za záštitu podujatia. Zároveň patrí veľká vďaka aj partnerom, Gymnáziu Párovská 1 v Nitre, Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, jazykovej škole INLINGUA Nitra a Fotogalérii Trafačka. Vidíme sa opäť o rok pri jubilejnom desiatom ročníku podujatia Dni hispánskej kultúry.
Text: Zuzana Kormaňáková
Foto: Zuzana Kormaňáková, Jalal Al-Ali, Leonardo Mora

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo