L3-banner-media

UKF v Nitre bude ako prvá na Slovensku spolupracovať s prestížnou čínskou univerzitou

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá uzavrela bilaterálnu dohodu o spolupráci s prestížnou Pekinskou univerzitou zahraničných štúdií (BFSU). Táto univerzita je známa aj ako „kolíska diplomatov“. Uzavretie dohody podpísanej v apríli 2017 je vyústením viacerých rokovaní o konkrétnych formách spolupráce, ktoré inicioval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., v spolupráci s referátom pre mobility a medzinárodné vzťahy. „Na základe tejto dohody bude možná široká spolupráca v podobe výmeny študentov a pedagógov medzi oboma univerzitami, organizovania rôznych podujatí, konferencií či publikovania vedeckých článkov v časopisoch. Takisto sme sa dohodli na spolupráci v rámci projektu Erasmus+ KA107. Tento projekt je zameraný na mobilitu študentov a zamestnancov vysokých škôl s krajinami mimo EÚ a EHP. BSFU vyjadrila aj o takúto formu spolupráce veľký záujem,“ informovala Ing. Anita Ivanková, PhD., z referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy.
V súčasnosti je BFSU jednou z najstarších čínskych univerzít zameraných na cudzie jazyky, vyučuje sa na nej najväčší počet cudzích jazykov v celej Číne (v súčasnosti celkovo 67 jazykov vrátane všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie). Patrí medzi ne aj slovenčina, ktorú už štyri roky vyučuje pracovník Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre PhDr. Marián Macho, PhD. „Počas posledných 60 rokov sa BFSU stala vzdelávacou inštitúciou profesionálov, ktorí sa špecializujú na menej používané európske jazyky, ako i národnou základňou pre regionálne, jazykové a kultúrne štúdiá a dôležitým sprostredkovateľom čínsko-európskeho vzdelávania a kultúrnej výmeny,“ uviedol lektor slovenského jazyka a kultúry M. Macho. „Jej cieľom je podporovať kvalitných študentov s viacjazyčnou kompetenciou a rozsiahlym know-how. Okrem osvojovania si jazykových zručností jej študenti absolvujú tiež kurzy regionálnych a národných štúdií, resp. kultúrne štúdiá. Väčšina z nich strávi jeden alebo dva semestre štúdia v zahraničí. Okrem toho, že všetci študujú angličtinu ako druhý jazyk, väčšina z nich absolvuje v rámci jazykovej prípravy aj štúdium tretieho a štvrtého jazyka.“
A práve získaniu schopnosti komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni má pomôcť letná jazyková škola (12. – 17. júna 2017) pre čínske študentky slovenského jazyka. Uskutoční sa na pôde UKF v Nitre a bude pre ne výbornou príležitosťou na rozvíjanie jazykových kompetencií. „V spolupráci s Jazykovým centrom na Filozofickej fakulte UKF v Nitre sme pripravili bohatý program,“ povedala A. Ivanková. „Dopoludnia budú absolvovať výučbu a konverzáciu v slovenskom jazyku a popoludní kultúrne aktivity.“
Keďže obe univerzity majú záujem o úzku spoluprácu, pripravujú sa viaceré formy kooperácie. Jednou z nich je ponuka uceleného magisterského štúdia slovenského jazyka pre čínskych študentov. Táto skutočnosť je o to významnejšia, že BFSU dnes slúži ako dôležitá vzdelávacia základňa pre kvalifikovaných odborníkov s jazykovou kompetenciou, ktorí po ukončení štúdia pôsobia ako diplomati, prekladatelia a tlmočníci, podnikatelia, novinári, právnici či bankári.
2017 ukf BFSU detail
Pekinská univerzita zahraničných štúdií
 
2017 ukf BFSU web
M. Macho so svojimi študentmi
 
Text: Jana Krajčovičová
Foto: http://global.bfsu.edu.cn/sk/, Marián Macho

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo