L3-banner-media

Študenti katedry hudby úspešní na súťaži Študentská umelecká činnosť

V dňoch 10. – 12. apríla 2017 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal XIV. ročník už tradičnej celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ako aj študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú základné umelecké školy. Súťaž prebiehala v piatich odboroch – hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev a štvorručná hra na klavíri.
Študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú pravidelnými účastníkmi tejto súťaže, ktorá je vhodnou platformou pre konfrontáciu umeleckých schopností a interpretačných názorov, no zároveň aj miestom získavania nových a obzvlášť obohacujúcich skúseností. 
V tomto roku cestovala do Ružomberka len päťčlenná skupina našich študentov. Pod dohľadom skúsených porotcov s medzinárodným renomé a v silnej konkurencii súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska či Poľska však zaznamenali niekoľko výnimočných úspechov. Matúš Maraček získal v hre na organe v I. kategórii 1. miesto a špeciálnu Cenu poroty za vynikajúcu interpretáciu skladby Malej chorálovej partity na „O Jesu, all mein Leben bist du“ od Petra Ebena. Skvelý spevácky výkon Ruženy Baloghovej v II. kategórii bol taktiež ocenený 1. miestom. Skupinu ocenených uzatvára Dominika Szabóová, ktorej bolo udelené výborné 2. miesto v sólovom speve v I. kategórii. Napriek tomu, že speváčka Monika Leššová a organistka Anna Drozdová nepatrili medzi ocenených, prezentovali sa veľmi hodnotným umeleckým výkonom, ktorý našiel pozitívnu rezonanciu u porotcov i publika.
Sme veľmi hrdí, že našu katedru hudby navštevujú talentovaní študenti, ktorí patria na univerzitách a vysokých školách medzi umeleckú špičku nielen v slovenskom, ale tiež medzinárodnom meradle. Poďakovanie patrí aj ich vyučujúcim za kvalitnú pedagogickú prácu a umelecké usmernenie. V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť klavírny sprievod doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD., ktorá svojím interpretačným vkladom nesmierne obohatila a dotvorila výkon vokálnych interpretiek.
Študentom a ich pedagógom želáme v ďalšej umeleckej práci veľa tvorivých síl. Pevne veríme, že nás budú takýmto dôstojným a pozoruhodným spôsobom reprezentovať aj v budúcnosti.
Text: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Foto: študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo