L3-banner-media

Pracovníci Filozofickej fakulty v Macedónsku

Prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková navštívili v dňoch 1. až 5. mája 2017 partnerské vedecké inštitúcie v Macedónsku, s ktorými už dlhodobo spolupracujú. Okrem vyžiadanej prednášky na Inštitúte macedónskej literatúry, ktorý pôsobí v rámci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, pokračovali v rozhovoroch o nových projektoch s riaditeľkou inštitútu prof. Majou Tošič. V rámci pracovného stretnutia bolo dohodnuté vydanie novej publikácie s názvom „Ethical Challenges in Present Time“. Na tejto publikácii budú participovať pracovníci štyroch katedier Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Okrem toho v septembri 2017 má plánované ukončenie ďalší projekt s Katedrou kulturológie FF s názvom Kultúra v tranzitných krajinách.
Prednášku našich pracovníkov s názvom "Kierkegaardove inšpirácie v modernej literatúre" navštívil rektor Univerzity audiovizuálnych umení (University of Audiovisual Arts, European film and theater academy ESRA Paris - Skopje - New York) Jordan Plevnes, ktorý je zároveň riaditeľom a zakladateľom filmového  festivalu SEE a PARIS v Paríži. Rektor univerzity im ponúkol možnosti rozvoja konkrétnej spolupráce ohľadom Kierkegaarda a možnosť usporiadať konferenciu na jeho univerzite.
Prof. Králik a dr. Pavlíková boli tiež pozvaní na stretnutie pri príležitosti odovzdávania cien najvýznamnejších vedeckých publikácií Akadémiou vied Macedónska za rok 2016.
Veľmi zaujímavou udalosťou bolo stretnutie a rozhovory s pánom veľvyslancom SR v Macedónsku Martinom Bezákom na veľvyslanectve v Skopje, ktorý už dlhodobo osobne a aktívne podporuje spoluprácu medzi FF UKF v Nitre a vedeckými inštitúciami v Macedónsku.
Text: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D.
Foto: archív RK
Editor článku: Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo