L3-banner-media

Vedy o športe: celoslovenské kolo tentokrát na pôde UKF v Nitre

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre dňa 3. mája 2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe.
Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove,  Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a z domácej Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre. Teoretické práce vo všetkých sekciách (Športová edukológia, Športová humanistika, Športová kinantropológia, sekcia doktorandov) zaznamenávajú každý rok zvyšujúcu sa úroveň. Jednotlivé sekcie boli garantované profesormi, docentmi a odborníkmi z daného odboru, ktoré viedli  naši kolegovia: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (predseda), prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (sekcia doktorandov), doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Športová kinantropológia), PaedDr. Pavol Horička, PhD. (Športová edukológia), člen komisie doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (Športová humanistika),  PaedDr. Mária Kalinková, PhD. (predseda sekcie Pohybové skladby), interná doktorandka Mgr. Bohumila Krčmárová (člen komisie pre pohybové skladby).
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok znova uspejeme na pôde UMB v Banskej Bystrici.
Spracovala: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Foto: Mgr. Branislav Ziman

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo