L3-banner-media

Naši pedagógovia na Technickej olympiáde hodnotili výsledky žiakov

Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa podieľala na spoluorganizovaní celoštátneho kola Technickej olympiády, ktorej 7. ročník sa konal v dňoch 3. a 4. mája 2017 na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach. Technická olympiáda je postupová súťaž určená pre technicky nadaných a zručných žiakov základných škôl a jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž organizačne zabezpečila Iuventa v zastúpení pani Mgr. Vladimíry Kosorínskej. Pracovníci katedry doc. Gabriel Bánesz, doc. Danka Lukáčová a Mgr. Ján Širka, spolu s predsedníčkou krajskej komisie za Prešovský kraj dr. Annou Molitorisovou, hodnotili výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže.
Súťažné dvojice, ako víťazi z ôsmich krajov Slovenskej republiky, riešili správne zhotovenie mechanickej hračky podľa technického výkresu. V tomto siedmom ročníku zvíťazila súťažná dvojica Jakub Poničan a Peter Bahleda zo Základnej školy s materskou školou M. B. Funtíka z Očovej. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, okrem medailí a finančnej odmeny od ministerstva školstva získali aj vecné ceny, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácia EducTech.
Text a foto: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo