L3-banner-media

Študenti diskutovali o tom, ako zmierniť nezamestnanosť

Stratégia politiky zamestnanosti bola témou prednášky ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, ktorá sa uskutočnila v stredu 25. apríla 2017 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Minister počas nej predostrel svoje vízie a názory na danú tému, možnosti riešenia problematiky, stratégie, vízie a projekty, ktoré sa už realizovali alebo sa ešte zrealizujú a môžu napomôcť zmierneniu nezamestnanosti. Prednáška vzišla z iniciatívy študentov fakulty, ktorí ako vnímaví mladí ľudia majú potrebu diskutovať o problémoch doby, v ktorej žijú. Fenomén nezamestnanosti je nepochybne jedným z nich. V diskusii študenti a pedagógovia adresovali ministrovi zaujímavé otázky, ktoré vyvolali živú diskusiu.
2017 fsvaz Richter diskusia
Text: Anna Lenčéšová
Foto: Kristína Havlíková
Editor: Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo