L3-banner-media

Prvá pomoc pre všetkých

Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Každý človek ktorý je v núdzi, si vyžaduje poskytnutie prvej pomoci a je odkázaný na pomoc iných ľudí. Preto sa Mládež slovenského Červeného kríža spoločne s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, rozhodla zorganizovať podujatie, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2017 o 9.00 h. na Hlavnej budove Tr. Andreja Hlinku.  Išlo o súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci, ktorá bola určená pre všetkých študentov univerzít.
Cieľom podujatia bolo motivovať študentov k dobrovoľníckym aktivitám prostredníctvom rôznych disciplín, ktoré museli študenti absolvovať. Do súťaže sa zapojili najmä žiaci 1. a 2. ročníka FSVaZ UKF v Nitre v rámci odborov Urgentná zdravotná starostlivosť a Sociálna práca.
Jednotlivé súťažné disciplíny pozostávali z rôznych úloh. Prvou disciplínou bol vedomostný test, kde si študenti mohli preveriť svoje vedomosti z oblasti zdravotnej starostlivosti. Na ďalšom stanovišti  si študenti mohli vyskúšať tzv. Jacíkov test motorickej zdatnosti, ktorý predstavuje rýchle zmeny polôh tela a preveruje tak obratnosť, silu a vytrvalosť . K ďalším disciplínam patrila napríklad správna resuscitácia dieťaťa a dospelej osoby, beh s bremenom cez prekážky, plávanie v odeve so sťaženými podmienkami a pod.
Na záver si študenti mohli vyskúšať zinscenovanú dopravnú nehodu a rýchly prevoz imobilného pacienta do sanitky. V rámci tohto podujatia, ktoré bolo súčasťou tohtoročných Nitrianskych univerzitných dní si prišli na svoje nie len súťažiaci, ktorí sa nebáli vyskúšať svoje schopnosti a zručnosti, ale aj všetci zúčastnení, ktorí svojou podporou vytvorili príjemnú súťažnú atmosféru.
Text: Scarlett Šuláková
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo