L3-banner-media

Science Talks

Dňa 2. mája 2017 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre konala odborná prednáška hlavného partnera NUD 2017 – Slovenské elektrárne a.s. – pre študentov na tému Radón okolo nás. Prednáška mala za úlohu poskytnúť rôzne zaujímavosti z oblasti fyziky ako aj fakty o obávanej rádioaktivite a nakoniec sme získali možnosť nahliadnuť do zákulisia projektu Misia Mars, ktorej sa zúčastnila aj jedna Slovenka, ktorá sa jednoducho nebála ísť za svojím snom.
Fyzikálne pokusy prebiehali priamo v aule, aj napriek ich pomernej nebezpečnosti, na ktorú sme boli upozornení hneď na začiatku. Som si istá, že aj tí zúčastnení, ktorý k fyzike neprejavovali príliš pozitívne vzťahy, boli unesení tým, ako efektne vyzerajú tieto pokusy v praktickom prevedení. Či už to bola mexická vlna, ktorá znázorňovala vodivosť materiálov alebo tekutý dusík, ktorého „obeťou“ sa stala dievčina z publika alebo dusíková balónová bomba, ktorá prekvapila sluchové orgány všetkých prítomných, hoci vybuchla až v priebehu druhej prednášky.
Vedeli ste, že naše diviaky sú rádioaktívne? Alebo, že môžete natrafiť na rádioaktívny hríb na vašom výlete v lese? Ak nie, tak teraz už viete! Ale ubezpečím vás, že absolútne nič vám nehrozí, pretože každý jeden predmet, ktorý nás obklopuje, má svoje rádioaktívne žiarenie! A máte ho aj vy! Viac nám o tejto téme povedal pán Ing. Juraj Miššík. Ozrejmil otázky týkajúce sa rádioaktivity na našom území, a aj to, či je táto kontaminácia nebezpečná pre zdravie človeka. Rádioaktivita na našom území pochádza z atmosferických testov jadrových zbraní, ktoré sa konali v rokoch 1945-1985 na ďalekom Severnom póle. Avšak, ani táto vzdialenosť nezabránila kontaminácie pôdy na Slovensku. Ďalším zdrojom bol tragický výbuch Černobyľských elektrární 26. apríla 1986.
A prečo práve diviaky? Pretože skonzumujú naozaj všetko, čo im príde do cesty. Práve kvôli tomuto dôvodu sa kontroluje každý ulovený jedinec, vďaka čomu môžeme mať istotu, že iba minimálne množstvo diviakov prekročí hygienický rámec kontaminácie. A keď sa tak aj náhodou stane, nemáte dôvod na obavy, keďže je málo pravdepodobné, že sám dokážete zjesť jedného urasteného diviaka.
Dôkazom toho, že Slovenky nie sú len krásne, ale aj inteligentné a cieľavedomé potvrdzuje Dr. Michaela Musilová, slovenská účastníčka Misie Mars. Porozprávala nám svoj životný príbeh, ako sa malé žieňa zo Slovenska nebála snívať vo veľkom a hlavne, že sa nebála svoje sny aj splniť. Priblížila nám svoje pôsobenie v NASA a hlavne dôležitú úlohu astrobiologičky pri simulovaní osídľovania planéty Mars. Dovolila nám nahliadnuť do zákulisia tohto významného projektu, do úskalí nimi sprevádzaných a priateľstiev, ktoré vznikli v týchto hraničných situáciách. Predstavila nám spôsob života, radosti a starosti ľudí, ktorí krvopotne pracujú na tom, k akým riešeniam by sa ľudstvo mohlo uchýliť v budúcnosti pri riešení krízových globálnych situácií.
Týmto by som sa chcela poďakovať organizátorom v mene všetkých prítomných, za hosťov prednášky, a za zaujímavé a obohacujúce informácie, ktoré nám boli poskytnuté.
Text: Viktória Csüriová
Foto: www.facebook.com/ScienceTalks.sk/

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo