L3-banner-media

Univerzitný mapathon pre organizáciu Lekári bez hraníc

Dňa 3. mája 2017 mali študenti na Katedre geografie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (a nielen oni) možnosť navštíviť univerzitný mapathon pre organizáciu Lekári bez hraníc. Lekári bez hraníc sú jednou z najväčších humanitárnych a zdravotníckych organizácií na svete. V krajinách, kde nefungujú alebo úplne chýbajú akékoľvek zdravotnícke štruktúry, poskytujú zdravotnú starostlivosť, prevádzkujú kliniky, vykonávajú chirurgické zákroky, operácie i ambulantné vyšetrenia, bojujú s epidémiami a vedú očkovacie kampane.
Samozrejme, aj táto organizácia má svoju dobrovoľnícku zložku, a to aj vďaka takýmto mapathonom. Zúčastniť sa ich môžu nielen študenti, ale aj hocikto iný, kto má záujem dobrovoľne sa podieľať na niečom takom ušľachtilom. Na uplynulom mapathone mali študenti možnosť mapovať biele miesta na mape pre organizáciu Lekári bez hraníc, ktorá sa vďaka tejto činnosti dokáže lepšie pohybovať na doteraz nezmapovaných miestach.
Na takéto digitálne mapovanie používajú online open source nástroj OpenStreetMap, vďaka ktorému vytvárajú mapové vrstvy budov, ciest na podklade satelitných snímok. Znie to komplikovane, ale vďaka uplynulému mapathonu, kde bolo všetko objasnené hlavne pre úplných laikov, ako som bola aj ja, tak to nebolo až také komplikované. Ako začiatočníkovi mi bol objasnený mapový editor, samozrejme, tí skúsenejší mali možnosť pokročiť aj ďalej.
Je to skvelá príležitosť pre ľudí, ktorí chcú pomáhať aj v organizácii Lekári bez hraníc, napriek tomu, že nemajú zdravotnícke vzdelanie. Nechcem túto aktivitu dehonestovať a povedať, že prispieť sa dá aj „takouto troškou“, pretože je to naozaj dôležitá pomoc. Vďaka ľuďom, ktorí sa mapathonom venujú, majú ľudia v organizácii Lekári bez hraníc čoraz menej bielych miest na mapách a vedia sa zorientovať aj v donedávna nezmapovaných oblastiach.
Text: Klaudia Belicová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo